Bez pozwolenia na budowę, Kiedy ?

Budować bez pozwolenia na budowę już można ! Tryb samowoli budowlanej to budowa bez pozwolenia na budowę, który wymaga zgodności z planem, ekspertyzy budowlanej i opłaty „legalizacyjnej”.

Obecne prace nad „budową bez pozwolenia” odbywają się w Komisji Prawa Budowlanego. Komisja Prawa Budowlanego przygotowuje nowe przepisy prawa budowlanego tzw. Kodeks Budowlany. Aby ustalić kiedy będzie można „legalnie” budować bez pozwolenia na budowę, trzeba prześledzić harmonogram komisji, zakres prac oraz problemy jakie spotkają nowe przepisy.

Największy problem pozwoleń nie jest pozwolenie na budowę, ale tryb i czas dokumentów zbieranych do tego pozwolenia.

Zostaw komentarz z odpowiedzią”Kiedy będzie można budować bez pozwolenia na budowę ?”

 Tu link do Komisji Prawa Budowlanego

Co z Kodeksem Budowlanym ?

MIiR-v1

Co z Kodeksem Budowlanym ?

Kilka tygodni temu zakończył się pierwszy etap Kodeksu Budowlanego do którego można było składać wnioski do Komisji Prawa Budowlanego.

Jeżeli nie czytałeś zarysu Kodeksu Budowlanego to nie martw się, bo w środku dominuje „polityka gminna”.
Osobiście czytałem własne uwagi na szybko przesłałem do Komisji Prawa Budowlanego. 
tu link – moje uwagi do Komisji Prawa Budowlanego

Jeżeli myślisz że mam negatywne nastawienie do zmian w prawie budowlanym, to się mylisz.
Gazeta Prawna potwierdza moje spostrzeżenia i kolejne oznaki negatywnego odbioru prac Komisji
Kodeks budowlany budzi wątpliwości – Gazeta Prawna 

Czy kiedykolwiek będzie możliwa budowa bez pozwolenia na budowę ?

Wcześniej wspomniałem, że już można budować bez pozwolenia na budowę w trybie samowoli budowlanej, która jest doprowadzana do zgodności z prawem. Oczywiście takiego trybu nie polecam z uwagi na czas, pieniądze i różne wątpliwości prawne związane tym trybem. Ale w sytuacjach szczególnych Inwestorzy decydują się na takie rozwiązania, często zdając sobie sprawę z opłaty legalizacyjnej.

Jeżeli już można budować bez pozwolenia to, czas na to aby prawo mogło dopuścić budowę bez pozwoleń na budowę, coś na wzór legalizacji samowoli budowlanej.

Dlaczego ustawodawca nie mógłby przekształcić przepisów samowoli dla wszystkich, którzy chcą się po prostu budować ?

Myślę, że likwidacja pozwolenia na budowę potrwa najbliższe 3-4 lata. Ale proszę pamiętać że likwidacja pozwoleń nie zniesie obowiązku zbierania uzgodnień, opinii i innymi opracowań.

Kiedy zmiany prawa budowlanego ?

Oficjalny najbliższy termin to 7 stycznia 2015 roku tzw. „Scalające prace redakcyjne zakończone posiedzeniem Komisji Kodyfikacyjnej”.

Ten termin to jeszcze nie nie koniec Kodeksu Budowlanego. Najwcześniejsze wejście w życie to 6-12 miesięcy. Biorąc pod uwagę słabości merytoryczne prac, zbliżające się wybory to nie oczekuj na szybkie zmiany prawa budowlanego.

Analiza treści prawa budowlanego i terminarz Komisji Budowlanej, utwierdził mnie że przez najbliższe lata nie ma szans na Kodeks Budowlany.

Główne przyczyny niemożliwości przygotowania Kodeksu Budowlanego w obecnym kształcie to zasadnicze wątpliwości :

1. Sztuczne i bez refleksyjne połączenie 3 ustaw : prawo budowlane, planowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami.

2. Brak „początku” ustawy, która powinna mieć podstawę w Konstytucji RP. 

3. Olbrzymia treść prawa budowlanego to polityka gminna, która nie powinna wychodzić poza działki publiczne.

4. Olbrzymie ilości zarzutów z wielu środowisk, nie tylko budowlanych.

Proszę pozostaw komentarz dot. „Kiedy będzie można budować bez pozwolenia na budowę ?”

tu kolejny link związany z tym tematem :

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/823894,sejm-jeszcze-w-tym-tygodniu-zaczna-sie-prace-nad-zmianami-w-prawie-budowlanym.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/projekt;kodeksu;budowlanego;w;sejmie;jeszcze;przed;koncem;kadencji,112,0,1624944.html

http://inwestycje.pl/budownictwo/Zgloszenie-zamiast-pozwolenia-na-budowe;242194;0.html

Wg mojej opinii obecny stan Kodeksu Budowlanego wskazuje że nie zobaczysz wcześniej niż za 3 – 4 lata. Jeżeli ktoś podejmie się wprowadzenie go w obecnym kształcie to spowoduje chaos i paraliż urzędów.

Postscriptum

Niedoskonałość obecnego prawa budowlanego to brak odzwierciedlenia prawa zabudowy jako prawa wolności i własności wynikającej z Konstytucji RP. Dlatego nowe prawo budowlane winno skupić się na prawach wolność człowieka i prawie własności.

Wolność człowieka to „wolne budowanie domu jednorodzinnego na własnej działce”, bez względu na jej przeznaczenie działki. Naruszanie podstawowych praw winno być odpowiednio regulowane w zależności do tych naruszeń. az

Share This