Budowa domu bez zezwolenia i pozwolenia, od kiedy.

Cią­gle napły­wa­ją infor­ma­cje o pra­cach sej­mu o znie­sie­niu pozwo­leń na budo­wę.

Czy będzie to moż­li­we ? Jeże­li uda­ło­by się wpro­wa­dzić tryb bez pozwo­le­nia na budo­wę, to jest szan­sa na kolej­ne zmia­ny, któ­re ukie­run­ku­ją na nowo pra­ce nowe­go pra­wa budow­la­ne­go tzw. kodek­su budow­la­ne­go.

 

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/823894,sejm-jeszcze-w-tym-tygodniu-zaczna-sie-prace-nad-zmianami-w-prawie-budowlanym.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zniesienie-pozwolen-na-budowe-domu-jednorodzinnego-coraz-blizej-3206909.html

http://forsal.pl/artykuly/824611,rzad-przedstawil-projekt-nowelizacji-prawa-budowlanego.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zniesienie-pozwolen-na-budowe-domu-jednorodzinnego-coraz-blizej-3206909.html

 

http://www.finanseosobiste.wprost.pl/ar/471397/Od-nastepnego-sezonu-budowa-domow-bez-pozwolen/

http://www.wykop.pl/link/2176988/budowa-domu-bez-pozwolenia-bedzie-mozliwa-sejm-nowelizuje-prawo-budowlane/

http://natemat.pl/118439,budowa-domu-bez-pozwolenia-bedzie-mozliwa-sejm-nowelizuje-prawo-budowlane

 

Share This