Co powinien zawierać projekt budowlany i czego Ty potrzebujesz w projekcie ?

Kupiłeś projekt gotowy ? Sprawdź czy wszystko dostałeś w projekcie gotowym ?
Tu także dowiesz się czego nie dostaniesz w projekcie gotowym. Na końcu pokaże Tobie jakie rozwiązania są preferowane w budownictwie tradycyjnym.

Na skróty możesz przeskoczyć :
– Co w projekcie gotowym
– Czego nie dostaniesz w projekcie gotowym
– Jakich rozwiązań tradycyjnych możesz oczekiwać od projektu gotowego?

Dokumentacja Projektu Gotowego „Dom Projekty” składa się z 4 egz. i zawiera :

1.Projekt architektoniczny :

opis techniczny ( dane liczbowe , przyjęte rozwiązania techniczne etc ), rzuty kondygnacji ( rzuty pionowe kondygnacji użytkowych z uwzględnieniem ścian konstrukcyjnych , działowych, kominów schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, opis pomieszczeń oraz wymiarowanie, dodatkowo rzut dachu ), przekroje ( rysunek rzutu poziomego z uwzględnieniem uwarstwień stropów , dachu i podłogi na gruncie, z określeniem wysokości oraz informacją o elementach żelbetowych ), elewacje ( rzuty poziome ścian zewnętrznych budynku z podaniem kolorystyki) oraz zestawienie stolarki.

2. Projekt konstrukcji :

opis techniczny ( obliczenia statyczne oraz dobór technologi przyjęty do obliczeń z opisem jej), rzut fundamentów ( rzut i przekroje fragmentów), rzut strop ( uwzględnienie zbrojenia z dołu i z góry ), rzut więźby dachowej, wykaz stali dla elementów żelbetowych i drewna dla konstrukcji drewnianych;

3. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych :

opis techniczny ( dane opis technologi i niezbędne obliczenia ) oraz rysunki ( schematy, trasy rozprowadzenia, punkty poboru )

4. Projekt wewnętrznych instalacji wodociągowych :

opis techniczny ( dane opis technologi i niezbędne obliczenia ) oraz rysunki ( schematy, trasy rozprowadzenia, punkty poboru )

5. Projekt wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania :

opis techniczny ( dane opis technologi i niezbędne obliczenia ) oraz rysunki ( schematy, trasy rozprowadzenia, punkty poboru )

6. Projekt wewnętrznych instalacji gazowych :

opis techniczny ( dane opis technologi i niezbędne obliczenia ) oraz rysunki ( schematy, trasy rozprowadzenia, punkty poboru )

7. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych :

opis techniczny ( dane opis technologi i niezbędne obliczenia ) oraz rysaunki ( schematy, trasy rozprowadzenia, punkty poboru )

8. Charakterystyka energetyczna

9. Uprawnienia projektantów

10. Informacja BiOZ

11. Zgoda autorów na zmiany projektu gotowego

Zgoda dotyczy zmian ścian, okien także technologii wykonania.

12. Dodatki w zależności od sezonu obserwuj na stronie

Dodatki to najczęściej : tablica na budowę, Poradnik Inwestora, Kosztorys /Przedmiar, paliwo stałe, ogrzewanie podłogowe, zbiornik na nieczystości, projekt prefabrykowany dom w technologi drewnianej, tablica informacyjna, schemat wentylacji mechanicznej oraz schemat gruntowego wymiennika ciepła. „Kompendium budowy domu jednorodzinnego” autor arch. M.Nowicki – który poprowadzi Was krok po korku w procesie budowy.

13. Dodatkowo płatne

Projekt wnętrz, łazienki, świadectwo energetyczne, Kosztorys do banku

Przed kupnem projektu :

– zrób bilans pomieszczeń, określ powierzchnię podstawową oraz pomocniczą;
– określ zapotrzebowanie na miejsca postojowe ( garaż)
– podejmij decyzję czy wybierasz dom parterowy czy z poddaszem
– sprawdź plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy (pod katem dopuszczlanej ilości kondygnacji, kąta dachu wysokości kalenicy itp.)
– sprawdź wielkość działki (powierzchnia, wymiary zewnętrzne)
– zapytaj o poradę profesjonalnego architekta z uprawnieniami

Po kupnie projektu pamiętaj że :

– projekt gotowy to nie projekt budowlany, dopiero uprawniony architekt dokona adaptacji projektu na Państwa działce.
– nasz projekt to zasadnicza część architktoniczno-budowlana czyli część która zostanie dostosowana do warunków miejscowych przed wybranego przez Was architekta;
– projekt budowlany może wykonać wyłącznie uprawniony projektant danej branży.
– pozwolenie na budowę otrzymacie wyłącznie po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym wydziale budownictwa ( to zawsze trzeba ustalić indywidualnie ); pozwolenie w formie decyzji administracyjnej będzie wydawane do 65 dni plus uprawomocnienie 14 dni liczone od otzrymania ostatniego potwierdzenia wysłanej do strony postępowania korespondencji co w sumie daje ok .90 dni czyli do 3 miesięcy; z naszej praktyki pozwolenie na budowę wydane w terminie z uprawomocnieniem poniżej 8 tygodni tj 2 miesięcy zdarza się naprawdę rzadko.
– żeby rozpocząć budowę musisz zarejestrować dziennik budowy i zgłosić do urzędu oswiadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków.
– często pozwolenie na budowę nie będzie zawierać ważnych elementów czyli np pozwolenia na budowę przyłącza gazowego, wodociągowego, złącza kablowego czy zjazdu – nie zapomnij o uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń przed wybudowaniem domu (ich brak może skutkować nie odebraniem budynku do użytkowania)

Informacje prawne dotyczące dokumentacji projektu gotowego i użytych pojęć.

Dokumentacja projektu gotowego sporządzono na podstawie Rozporządzenia Misnisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uwaga :

Pozwolenie na budowę można uzyskać wyłącznie po adaptacji projektu i włączeniu go do projektu budowlanego składającego sięz zagospodartownia działki, projektu domu oraz projektów przyłączy. Czynność adaptacji polega na dostosowaniu projektu do przepisów i warunków miejscowych przez uprawnionego projektanta.

Adaptacji dokonywać może wyłącznie projektant uprawniony i w zakres jego podstawowych czynności wchodzi :
– adaptacja do planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy;
– sporządzenie projektu na mapie do celów projektowych;
– wprowadzeniu ewentualnych zmian konstrukcji wynikających z warunków obciążeniem wiatrem, śniegiem etc
– wprowadzeniu ewentualnych zmian konstrukcji wynikających z warunków gruntowych etc
– zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów;
– przejęcie obowiązków projektanta budowy;
oraz dodatkowe zmiany i wytyczne Inwestora.

Autorzy projektu gotowego zezwalają na nastepujące zmiany w projektach zakupionych , Zakres zmian w projekcie gotowym nie wymagających pisemnej zgody autora projektu:

– zmiana obrysu budynku w zakresie 5%

– zmiana wysokości pomieszczeń w zakresie 2,5-3,3m

– zmiana fundamentów;
– zmiana wielkości i ilości otworów okiennych i drzwiowych;
– zmiana kąta dachu w przedziale od 30 do 50 ‚
– zmiany ścian działowych;
– zmiany schodów
– zmiany technologi wykonania
– zmiany ogrzewania i instalacji
Powyższa bezpłatna zgoda dołączana jest do projektu.

Zgody na zmiany w projekcie wydawane są bezpłatnie.

Kosztorysowa wartość budowy domu to szacunkowe koszty wybudowania budynku. Koszt jest przemnożony przez wskaxnik cenowy zł/m2 przez metr kwadrat z powierzchniami garażu i technicznymi. Wszystkie ceny podano netto bez vat i założono wykonanie prze firmy budowlane. Nie podano kosztów jakie wynikają z podpisania jednej umowy z generalnym wykonawcą. Dlatego należy pamiętać o tym że jest konieczne zaangazowanie Inwestora w prces budowy , czego nie ma przy generalnym wykonawcy. Dane szcunkowe mogą różnić się od kosztorysu , a także na przestrzeni miecięcy a tym bardziej roku dwuch co często się zdarza tj czas od projektu do zamknięcia budowy. Zasadnicze koszty zostały podzielone na 2 etapy budowy :
Stan surowy zamknięty :
-roboty ziemne
– ściany nośne
– stropy, słupy, kominy
– konstrukcja dachu
– okna, drzwi zewnętrzne
Stan wykończny :
– elewacja
– schody wewnętrzne
– ścianki działowe, tynki, posadzki
– malowanie , okładziny, posadzki
– drzwi
– instyalacje co, woda, ściekowa, gazowa, elektryczna ,

Powierzchnia mieszkalna/użytkowa – powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych w świetle ścian, korytarzy ale bez klatek schodowych, czyli ta przestrzeń którą można nazwać mieszkalną. Wg normy która obowiązuje powierzchnię schodów należy zaliczyć do powierzchni ruchu dlatego nie jest ona uwzględniona w tej.

Powierzchnia garażu – powierzchnia wyłącznie grażu który jest budynkiem częścią budynku który jest ogrzewany.

Powierzchni posadzki mieszkań – wszystko po obrysie posadzek , ma to szczególne znaczenie w wypadku pomieszczeń poddaszy kiedy wielkość posadzek nie zawsze będzie miała znaczenie użytowe ale z pewnością jako powierzchnia dodatkowa do ogrzewania i wybudowania.

Powierzchnia zabudowy – rzut budynku bez jego elementów wszystkich kondygnacji na teren,

Kubatura – dzielimy na kubaturę pomieszczń oraz kubaturę budynku

Wielkość budynku – określenie na potrzeby dopasowania budynku do działki, przyjęto makszymalny obrys budynku w zewnętrznym świetle wykończonych murów. Aby dopasować do działki należy znać szczegółowe informacje z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Wysokość budynku – od poziomu wejścia do budynku na najwyższej części dachu

Ściank kolankowa – od poziomu posadzki do góry wieńca

Kąt dachu – kąt zawarty między poziomem a połacią dachu.

Technologie w projekcie – wszystkie rozwiązania można stosować zamiennie. Oczywiście Inwestor z projektantem adaptacji może dokonać kolejnych zmian, które będą dla niego najkorzystniejsze.

lp Technologia Technologia tradycyjna Technologia Energooszczędna Technologi Pasywna
1 przegroda zewnętrzneczęść konstrukcyjna zastosowaliśmy ściany gr.24/25cm- bloczki silikatowe

– bloczki gazobetonowe

– bloczki wapienno-piaskowe

– bloczki keramzytobetonowe

zastosowaliśmy ściany gr.24/25cm- bloczki silikatowe

– bloczki gazobetonowe

– bloczki wapienno-piaskowe

– bloczki keramzytobetonowe

– ścian izolowana termicznie od fundamentów bloczkami izolacyjmnymi

zastosowaliśmy ściany gr.24/25cm- bloczki silikatowe

– bloczki gazobetonowe

– bloczki wapienno-piaskowe

– ścian izolowana termicznie od fundamentów bloczkami izolacyjmnymi

3 elewacja – cokół okładziny scienne, podmrówki- elewacja tynki mineralne, silikonowe

– okładziny deskowanie,

2 stropy Teriva / żelbetowy, dla domó parterowych patrz konstrukcja dachu Teriva / żelbetowy, dla domó parterowych patrz konstrukcja dachu Teriva / żelbetowy, dla domó parterowych patrz konstrukcja dachu
3 dach konstrukcja i pokrycie – konstrukcja drewniana z sufitem podwieszanym płyt g-k
– pokrycie dachówka cementowa , ceramiczna lub blachodachówka
4 ściany wewnętrzne – ściany nośne – jak ściany zewnętrzne
– działowe w systemie szkieletowym g-k
ściany nośne – jak ściany zewnętrzne
– działowe w systemie szkieletowym g-k
– ściany nośne – jak ściany zewnętrzne
– działowe w systemie szkieletowym g-k
5 schody – schody drewniane
6 przegroda zewnętrzneizolacja termiczna – ściana zew. styropian gr. 14cm – ściana zew. styropian gr. 20cm – ściana zew. styropian gr. 30cm
7 instalacje grzewcze – kocioł gazowy kondensacyjny,
– grzejniki
– kocioł gazowy kondensacyjny
– grzejniki
– kocioł gazowy kondensacyjny
– grzejniki
– gruntowy wymiennik
– rekuperator
8 instalacje elektryczne ogrzewanie podłogowe ( łazienki ) ogrzewanie podłogowe ( łazienki ) ogrzewanie podłogowe ( łazienki )
oświetlenie energooszczędne
9 komin i kominek murowane prefabrykowane nie zalecane
10 stolarka okienna i drzwiowa – okna pcv, drewniane
– okan połaciowe ( także z mozliwością wyłazu)
– drzwi zewnętrzne
– drzwi wewnętrzne
– brama/y garażowa/e
– okna o obniżonym U
– okna połaciowe
– drzwi zewnętrzne
– brama garażowa
– okna pcv o najniższym U dostępne na rynku
– drzwi zewnetrzne
– bramy garażowe
Share This