Słownik Budowlany Online – czyli A,B,C … budowlane i podstawowe definicje.

A,B,C … budowlane skierowane jest głównie do Ciebie, który po raz pierwszy realizuje lub przygotowuje swoją inwestycję budowlaną. Nie ma znaczenia czy przygotowujesz budowę domu jednorodzinnego czy budynek biurowy z halą magazynową. Zawsze będziesz potrzebował podstawowej wiedzy w zakresie nazewnictwa stosowanego na budowie i w urzędzie. Bez tego nie będziesz rozumiał o czym rozmawia architekt, kierownik budowy i robotnicy.

Mam nadzieję, że lektura pomoże Tobie przebrnąć „krok po kroku” cały proces budowy domu jednorodzinnego.

Przed rozpoczęciem właściwej lektury zapoznaj się ze słownictwem używanym w budownictwie.

Pojęcia z zakresu wiedzy o materiałach budowlanych

Spadek

Spadek to pochylenie terenu, dachu tarasu etc. Pochylenie najczęściej podawane w stopniach, natomiast „na budowie” oraz specjaliści używają procentów. Używanie oznaczeń spadków w procentach łatwo zmierzyć i określić oraz sprawdzić i w terenie, i w pomieszczeniu bez specjalnych przyrządów , wyłącznie taśmą lub linijką. Określenie spadku w procentach to wysokość określona jako procent długości. Inaczej mówiąc 15% to na długości 100cm wysokość 15cm ( 15% ), na długości 150cm 22,5cm (15%). Dla kąta 100% kąt w stopniach 45′ itd.

Spocznik

Spocznik to część schodów która stanowi półpoziom między kondygnacjami.

Poziom

Poziom to określenie wysokość względem jakiegoś zera. Rozróżniam dwa typy poziomów : bezwzględny, względny. W budownictwie poziom bezwzględny to ten który jest określony względem morza, dlatego określenie +96,0 oznacza, że element znajduje 96 metrów nad poziomem morza. Oznaczenie bezwzględne używane jest do oznaczeń zagospodarowania terenu. Poziom względny używany do oznaczeń lokalnych budynku. Poziom względny jego początek czyli +/-0,00 ustala się na poziomie posadzki wykończonej parteru budynku.

Poziomica

Poziomica to przyrząd do mierzenia poziomu lub jego oznaczanie. Najczęściej jako poziomicy stosuje się linijkę z bańką wody i powietrzem lub długa elastyczna rurka pcv zakończona szklanymi menzurkami z oznaczeniem miary.

Gestorzy mediów

Gestor to przedsiębiorstwa dostarczające różnego rodzaju media np gestorem energii elektrycznej jest zakład energetyczny, gestorem wodociągów jest przedsiębiorstwo wodociągowe itd Słowo media użyte tu w kontekście dostarczania jakiejś usługi i nie koniecznie telewizyjnego sygnału:)

Obiekt malej architektury

Mała architektura to obiekty budowlane, dlatego dokładną definicję najlepiej przeczytać z prawa budowlanego. Generalnie nie wpływają one na pozwolenie na budowę poza sytuacją kiedy znajdują się na terenie lub bezpośrednio przylegają do terenów publicznych.

Podciąg

Podciąg to poziomy element konstrukcji budynku rozparty między dwiema podporami, a na nim leży/ą stropy.

Treger

Treger to dwuteownik w żargonie starej daty budowlańców.

Siding

Siding to określenie na panele zewnętrzne najczęściej pcv.

Nosek / kapinos

Kapinos to zakończenie wystającej płyty, gzymsu. Dobrze wykonany nosek/kapinos nie będzie powodował zaciekania wody po ścianie lub płycie od spodu, a woda grawitacyjnie będzie kapać z zakończenia czyli noska.

Max

Maks to pustak ceramiczny.

Więźba

Więźba dachowa to układ konstrukcji drewna, tworzący układ nośny dachu.

Ława i stopnie kominiarskie

Ława i stopnie kominiarskie to układ elementów stalowych po których można poruszać się po dachu aby dotrzeć najczęściej do komina.

Rynna i rura spustowa

Rynna i rura spustowa to elementy odprowadzenia wód opadowych z dachu. Rynna jest pozioma ze spadkiem w kierunku wpustów, a rura pionowy element od wpustu dachowego do rzygacza lub do studni deszczowej.

Ościeżnica

Ościeżnica to wymiar największy zewnętrzny stolarki, zawsze mniejszy od ościeży.

Ościeża

Ościeża to wymiar otworu w murze, przeznaczonego do osadzenia stolarki.

Dach kopertowy, dwuspadowy

Dach kopertowy to nazewnictwo dachów jest umowne. Nie ma oficjalnego nazewnictwem poza określeniami powszechnie zasłyszanymi lub różnymi definicjami w internecie. Kopertowy to dach czterospadowy, bez kalenicy a z jednym punktem najwyższym dachu. Dach dwuspadowy to dwie połacie połączone jedną kalenicą.

Suchy tynk g-k, g-k-i, g-k-f

ścianki gipsowe to potoczne nazwy dla systemów płyt gipsowych tzw gipso-kartonowych i ich przeznaczenie izolacyjne wilgociowe oraz przeciwogniowe czyli „fire”.

Wieniec

Wieniec to element w ścianach okalający cały budynek na każdej kondygnacji. Czasami będzie to ważniejszy element niż słup w budynku czy ściana, szczególnie na ostatniej kondygnacji.

Słup

Słup to element pionowy konstrukcji na którym podparty jest strop.

Chudy beton

Chudy beton to inaczej „mleczko” betonowe, które stosuje się jako podkład wyrównawczy np pod fundamenty czy płyty posadzkowe.

Podkład betonowy

Podkład betonowy to nazwa na tzw chudziaka patrz wyżej.

Stopa

Stopa to element dolny kończący element słupa. Stopa to fundament słupa oparta na gruncie.

Ława

Ława to główna część na której stoją ściany budynku.

Ekofiber

Ekofiber to ekologiczny materiał izolujący z ceulozy.

Fibrobeton

Fibro beton to beton ze zbrojeniem rozproszonym.

Strop stalowy

Strop stalowy to strop w którym elementami nośnymi są elementy stalowe.

Strop stalowo-drewniany

Strop stalowo-drewniany to strop mieszany gdzie elementy nośne to podciągi stalowe, a wypełnienie i posadzka drewniana.

Strop kanałowy

Strop kanałowy to strop z prefabrykowanych płyt kanałowych, obecnie odchodzi się od takich rozwiązań.

Strop filigran

Strop filigran to płytka stropowa stosowana jako szalunek tracony pod płytę żelbetową.

Technologia tradycyjna

Technologi tradycyjna to określenie na tzw rozwiązania, które są stosowane od lat i najbardziej sprawdzone w naszym regionie. Rozwiązania te to : ściany konstrukcyjne murowane z bloczków/pustaków na ławach żelbetowych, strop betonowy z pustaków lub żelbetowy całość zakończona „ciężką” więźbą dachową pod dachówkę betonową.

Technologia murowana

Technologia murowania to określenie na murowanie ścian z bloczków lub pustaków.

Technologia szkieletowa

Technologia szkieletowa to rozwiązania na szkielecie gęsto rozmieszczonym który stanowi konstrukcję ścian. Rozróżniamy szkielety drewniane i stalowe. O szkielecie żelbetowym mówimy dla konstrukcji słupowo ryglowej ale nie w kontekście domów jednorodzinnych.

Stan Zero

Stan zero to wykonany budynek do poziomu +/-0,00, a tak naprawdę do poziomu konstrukcji posadzki posadzki ( czyli minus grubość posadzki i izolacji ). Wykonanie tego etapu to wykonane fundamenty, ściany fundamentowe, strop lub podbudowa.konstrukcja posadzki parteru bez warstw wykończeniowych jak wylewka. Zakres prac to :
– wykop i fundamenty z izolacją budynku;
– zasypanie wykopu zaizolowanych ścian fundamentowych i przygotowane przepusty przyłączy oraz utwardzenie terenu wykopu;
– wyprowadzenie do pionów instalacji kanalizacyjnej w gruncie pod podłogą wraz z ponownym utwardzeniem gruntu nad rurami;
– wykonanie pod posadzką instalacji jak np gruntowego wymiennika ciepła, kanałów powietrza do paleniska w kominku itp;
– zalanie utwardzonego gruntu betonem podkładowym tzw. chudziakiem ewentualnie wykonanie stropu jeżeli jest piwnica lub płyta fundamentowa dla rozwiązania z płytą;

Stan Surowy Otwarty

Stan surowy otwarty to faza budowy budynku z wymurowanymi ścianami nośnymi oraz kominami, stropem nad parterem, schodami wewnętrznymi (żelbetowymi) oraz więźbą i pokryciem dachu. Brak drzwi, okien, wylewek i ścianek działowych. Do czasu zamknięcia otworów stolarką otwory zamyka się deskowaniem.

Stan Surowy Zamknięty

Stan surowy zamknięty to faza budowy budynku ze stolarką zewnętrzną, a do zakończenia zostają ewentualne prace elewacyjne oraz prace wykończeniowe.

Pojęcia i słownictwo opisujące budynek

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia obrysu budynku na wszystkich kondygnacjach rzucona na teren, szczegóły w normie.

Szerokość x głębokość domu

to wymiary prostokąta jaki zajmuje dom z uwzględnieniem ścian i okładzin. Szerokość to mniejszy wymiar.Ta wielkość przyda się do sprawdzanie lokalizacji i miejsca na działce.

Wielkość działki pod dom

w praktyce bez wiedzy fachowej nie jesteś w stanie określić czy budynek się zmieści na działce czy też nie. Wpływ na wielkość działki mają takie czynniki jak : plan miejscowy/decyzja o warunkach zabudowy, przeznaczenie działek sąsiednich, zacienianie, ściany budynku, wielkość działki, dostęp do drogi publicznej etc.

Powierzchnia całkowita

to powierzchnia po zewnętrznym obrysie wszystkich kondygnacji tj. ich suma, oczywiście można mówić np o powierzchni całkowitej danej kondygnacji (np parteru), szczegóły w normie.

Powierzchnia netto

to powierzchnia ta to suma wszystkich powierzchni, które są w budynku ( Pow. netto = Pow. całkowita – Pow. konstrukcji ), szczegóły w normie.

Powierzchnia mieszkalna

to pojęcie typowe dla umów cywilnych czyli określenie to co strony razem uzgodniły a nie to co w przepisach. Dlatego nie ma jasnej definicji, natomiast pojawia się ona w różnych opracowaniach i umowach cywilnych. Dlatego jej znaczenie znajdziemy zawsze różne w zależności od kontekstu. W przepisach znajdziesz takie określenia jak budynek mieszkalny, pomieszczenie mieszkalne czy lokal lokalu mieszkalny.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia przeznaczona do celu związanego z przeznaczeniem budynku, szczegóły w normie.

Powierzchnia ruchu

to powierzchnia przeznaczona do komunikacji w budynku. Często rodzajem niedomówienia stanowią wewnętrzny bieg schodowy w lokalu mieszkalnym czy w budynku jednorodzinnym. Wg mnie powierzchnię schodów nie należy wliczać do powierzchni lokalu czy budynku – na obu kondygnacjach ( mam na myśli jedyne lub pierwsze które łączą kondygnacje ). Należy taką powierzchnię wydzielić jako ruchu, ponieważ jest ona niezbędna dla komunikacji a nigdy nie może stać się powierzchnią zasadniczo przeznaczoną do użytkowania. Dodatkowo uważam, że wliczanie schodów do powierzchni użytkowej mieszkania, domu nie powinno mieć miejsca, ponieważ przestrzeń schodów jest tracona dwa razy poprzez otwór w stropie piętra i zabudowę nimi. Natomiast powierzchnię pod schodami należy jak najbardziej wliczać do powierzchni użytkowej. Szczegóły dotyczące definicji znajdują się normie.

Powierzchnia usługowa

Powierzchnia usługowa to ta którą zajmują urządzenia techniczne, lub inne podobne jak np winda , kominy etc . Szczegóły dotyczące definicji znajdują się normie.

Kubatura netto

to kubatura przestrzeni pomieszczeń, ten wskaźnik jest potrzebny do informacji o ogrzewaniu.

Kubatura brutto

to kubatura budynku, inaczej mówiąc jaką przestrzeń zajmuje budynek, możemy mówić o kubaturze podziemnej i nadziemnej.

Kondygnacja

to przestrzeń między stropami i rozróżniamy, rozróżniamy kondygnacje podziemne i nadziemne. Przez lata skomplikowano definicję kondygnacji podziemnej i kondygnacji nadziemnej. Pozostawiam bez komentarz tę definicję, dlatego jeżeli masz mieć budynek podziemny zawsze zapytaj u architekta lub/i w urzędzie czy będziesz mógł zrealizować piwnicę. Tak aby nie okazało się że twoja piwnica to parter mimo, że kondygnacja będzie zasypana z każdej strony, co na końcu może skutkować za dużą ilością kondygnacji co nie pokryje się z zapisami planu/decyzji.

Powierzchnia Zabudowy

powierzchnia zabudowy to zrzutowany obrys zewnętrzny-nadziemnych  budynku na teren działki.

 
Share This