Zakres projektu budowlanego

oraz dokumenty urzędowe Inwestora

Dokumenty Inwestora to projekty, mapy, uzgodnienia, warunki, rachunki etc – cała masa papierków w które obrośniesz budując dom. Podpowiemy Tobie jak uporządkować te dokumenty. Dowiesz się również co zawiera projekt budowlany, gdzie w nim zawarty jest projekt gotowy. Jednocześnie będziesz wiedział co powinien przygotować Projektant Adaptacji Projektu Gotowego. Spis dokumentacji domu pozwoli Tobie na kontrolę aktualnego stanu formalno-prawnego aktualnego stanu projektu i budowy. Pamiętaj, że w tych realiach prawnych taki spis dokumentów nigdy się nie kończy i zależy od szczegółowej sytuacji danej budowy.

Z powodu organizacyjnego warto podzielić dokumenty na trzy grupy :
– dokumenty urzędowe – to warunki techniczne, postanowienia, materiały wyjściowe,
– dokumenty Inwestora – to umowy, decyzje, prawne zobowiązania,
– projekt budowlany – to decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami.

Podział jest umowny, Ty powinieneś segregować wg twojej specyfiki budowy.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty Urzędowe to wszystkie wnioski, postanowienia, korespondencja z urzędami, opracowania, uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji, umów etc inaczej mówiąc dokumenty wstępne, przygotowawcze. Bez tych dokumentów nie uzyskasz pozwolenie na budowę, umowy na dostawę mediów etc. Najważniejsze dokumenty urzędowe to :

Dokument własności akt notarialny i wypis sądowy

Akt notarialny najważniejszy dokument związany z własnością nieruchomości, zawsze miej jakąś kopię przyda się do wszelkich wniosków o warunki techniczne. Akt notarialny i jego kopie otrzymasz od notariusza który sporządzał akt notarialny, a wypis sądowy z wydziału ksiąg wieczystych sądu.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Wyrys z mapką kupisz w wydziale geodezji gminy. Powinieneś mieć pod ręką stosowną kopię do załączania do wniosków o warunki techniczne. Z tych dokumentów dowiesz się jak wygląda przebieg granic nieruchomości, a czasem przeznaczenie sąsiednich działek i kto jest właścicielem.

Mapa do celów informacyjnych

Mapy informacyjne znajdują się w wydziale geodezji gminy. przyda się jeżeli nie masz mapy do celów projektowych. Warto kupić mapkę informacyjną chociażby bo można na niej określić jaki zakres ma być mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Taką mapę może przygotować wyłącznie uprawniony geodeta, który ma obowiązek uzgodnić pomiary z wydziałem geodezji gminy. Zakres mapy do celów projektowych zawsze musi być większy od przedmiotowej działki. Jeżeli planujesz dłuższy odcinek przyłącza lub sieci zastanów się czy nie warto zamówić jednej mapy. Ważność mapy przyjmuje się około 1 roku. Natomiast praktyka pokazuje, że jeżeli nastąpi inwestycja w pobliżu naszej to może się okazać że nasza mapa jest nie aktualna. Dlatego po zakupie mapy śpieszmy się z przygotowaniem projektu aby mapa była mapa była aktualna na czas składania do Z.U.D.iP.

Badania geotechniczne gruntu

Badani przygotuje wam uprawniony geolog. Zazwyczaj trzy odwierty pod dom jednorodzinny są wystarczające. Natomiast jeżeli warunki gruntowe są trudne odwiertów może być wiecej i głębsze niż standardowe.

Warunki techniczne dostarczenia energii elektrycznej

Wniosek dostaniesz na stronie www zakładu energetycznego, ale wypełnienie jego zróbcie z projektantem.

Warunki techniczne dostarczenia wody

Wniosek dostaniesz w siedzibie lub na stronie www zakładu energetycznego, ale wypełnienie jego zróbcie z projektantem.

Warunki techniczne dostarczenia gazu

Wniosek dostaniesz w siedzibie lub na stronie www zakładu energetycznego, ale wypełnienie jego zróbcie z projektantem.

Warunki techniczne odbioru ścieków bytowych

Wniosek w siedzibie lub dostaniesz na stronie www zakładu energetycznego, ale wypełnienie jego zróbcie z projektantem.

Warunki techniczne odbioru wód deszczowych

Wniosek dostaniesz na stronie www zakładu energetycznego, ale wypełnienie jego zróbcie z projektantem.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;- Wniosek o zgłoszeniu do Użytkowania.

Dokumenty Inwestora

Do grupy tych dokumentów zakwalifikowałem dokumenty mający naturę zobowiązań cywilno-prawnych oraz własne dokumenty i notatki :

Umowa na dostawy energii elektrycznej

Zakład energetyczny wzór umowy dołącza do warunków technicznych. Umowę na dostawy energii podpiszesz dopiero po pozwoleniu na budowę (wcześniej nie ma potrzeby żebyś podpisywał ).

Umowa na dostarczenie wody

Zakład wodociągowy wzór umowy dołącza do warunków technicznych. Umowę na dostawę wody podpiszesz dopiero po pozwoleniu na budowę (wcześniej nie ma potrzeby żebyś podpisywał ).

Umowa na dostawy gazu

Zakład gazowniczy wzór umowy dołącza do warunków technicznych. Umowę na dostawę gazu podpiszesz dopiero po pozwoleniu na budowę (wcześniej nie ma potrzeby żebyś podpisywał ).

Pozwolenie na budowę

Decyzja o pzowleniu na budowę to dokument gwarantujący nam legalność budowy.

Pozwolenie na budowę

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;- Wniosek o zgłosz

Umowa z wykonawcą

Umowa i gwarancja na wykonane roboty.

Kosztorys i harmonogram

Umowa i gwarancja na wykonane roboty.

Oferty wykonawców

oferty wykonawców i producentów

Projekt Budowlany

Projekt Budowlany to projekt przygotowany zgodnie z ustawą prawo budowlane przez osobę uprawnioną. W skład projektu budowlanego wchodzi :

tom 1 Projektu Zagospodarowania Terenu ( Wykonuje w całości od początku projektant adaptacji )

Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 wraz z Opisie do zagospodarowania Terenu

Projekty Branżowe – Przyłącza, Sieci, Szambo etc

Załączniki do Projektu Budowlanego

uprawnienia projektantów adaptacji ( kopie );
aktualne dokumenty z izb zawodowych projektantów;
BiOZ – link do rozporządzenia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031201126 ;

tom 2 Projekt Architektoniczno – Budowlany ( Projekt Gotowy z informacjami projektanta adoptacji )

Projekt Gotowy ( z naniesionymi informacjami dotyczącymi adaptacji )

Projekt Architektoniczny ( opis oraz rzuty budynku, przekroje )

Projekt Konstrukcji (opis oraz wyciąg z obliczeń konstrukcji)

Projekt Instalacji ( opis oraz rzuty z instalacjami )

Projekt instalacji elektrycznych
Projekt instalacji wodociągowych i sanitarnych
Projekt instalacji grzewczej
Projekt instalacji gazowej
Charakterystyka energetyczna

Dokumenty dodatkowe

Uprawnienia projektantów projektu gotowego ( kopie )

Zgoda na wprowadzanie zmian w projekcie przez projektanta adaptacji

Część Projektanta Adaptacji ( jeżeli jest konieczna z powodów zmian w projekcie gotowym )

Share This