Dojazd, adres i kontakt

 

Architekt Arkadiusz Zubowicz

 ul. Świę­tej Bar­ba­ry 11/183, 80–753 Gdańsk

tel. 501 799 240

e‑mail : az@dom-projekty.pl

Wpis nr PO-0909 na liście człon­ków Pomor­skiej Izby Archi­tek­tów RP

sta­re dane: ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20/9, 80–177 Gdańsk

wpis do reje­stru przed­się­bior­ców CEIDG 

wię­cej o pole­ca­nych archi­tek­tach i firmach

Formularz Kontaktowy

3 + 4 =

dodatkowe adresy do kontaktu

ul. Józe­fa Bema 27 / 17 , 81–381 Gdynia

Gdańsk

Ryce­rza Bli­zbo­ra, Gdańsk

Gdynia

Gene­ra­ła Józe­fa Bema, Gdynia